Referenslista Guideline

 

Regler och riktlinjer att förhålla sig till 

Medicinteknisk utrustning

Information från Läkemedelsverket om den nya EU-lagstiftningen

Läkemedelsverkets vägledningar

 

Elektriska och elektroniska produkter 

RoHS-direktivet (länk till Kemikalieinspektionen)

 

Kemikalier

REACH-förordningen (länk till Kemikalieinspektionen)

Kandidatförteckningen (länk till Kemikalieinspektionen)

Säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter (länk till Kemikalieinspektionen)

Information från Kemikalieinspektionen för tillverkare och importörer av varor

 

Avfallshantering

Information från Naturvårdsverket om producentansvar och avfallshantering

 

Läkemedel

Information från Läkemedelsverket om reglering av läkemedel och miljö

Information från Läkemedelsverket om miljöriskbedömning

Environmental risk assessment of medicinal products for human use (länk till European Medicines Agency)

 

Svensk offentlig upphandling

Hållbar upphandling

Upphandlingsmyndigheten

 

Strategiskt hållbarhetsarbete

Ledningssystem

ISO 14001 - Miljöledning (länk till Sis)

ISO 9001 - Kvalitetsledning (länk till SiS)

ISO 13485 - Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (länk till SiS)

ISO 26000 - Socialt ansvarstagande (länk till SiS)

 

Uppförandekoder

Uppförandekod för leverantörer (länk till Swedish Medtech)

 

Produktutveckling och design

Renovering och återtillverkning (re-processing) av medicinteknisk utrustning

IEC 63120 ED1 - Refurbishment of medical electrical equipment, medical electrical systems and sub-assemblies and reuse of components as part of the extended life-cycle (länk till International Electrotechnical Commission)

IEC PAS 63077:2016 - Good refurbishment practices for medical imaging equipment (länk till SiS)

Hållbarhetsguiden

Information från AMDR om återtillverkning av medicinteknisk utrustning

Information från Läkemedelsverket om regelverk vid helrenovering av produkter

Information från Läkemedelsverket om regelverk vid restilisering av engångsprodukter

 

Cirkulära flöden

The Ellen MacArthur Foundation

 

Mänskliga rättigheter

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Regeringens rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

 

Produktion och riskområden

Riskländer

Country Risk Classification 2019 (länk till Amfori)

The 2018 Environmental Performance Index (EPI) (länk till Yale University)

ITUC Global Rights Index 2019 (länk till International Trade Union Confederation)

 

Konfliktmineraler

Information från Europaparlamentet om kommande EU-regelverk för importörer av konfliktmineraler

The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains (länk till OECD)

Responsible Minerals Initiative

 

Riskområden

Riskanalayser för produkter inom hälso- och sjukvård (länk till Hållbar upphandling)

 

Antikorruption

Näringslivskoden (länk till Institutet mot mutor)

ICC Anti-Corruption Third Party Due Diligience: A Guide for Small and Medium Size Enterprises (länk till ICC)

Code of Ethical Business Practice (länk till Ethical MedTech)

 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket

 

Marknadsföra hållbarhet

Marknadsföringslagen (länk till Konsumentverket)

De nordiska konsumentombudsmännens vägledning för användning av miljöpåståenden i marknadsföring (länk till Konsumentverket)

Information från Konsumentverket om god marknadsföringssed

Vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv om otillbörliga affärsmetoder (se särskilt s. 107-122) (länk till EU-kommissionen)

ISO 14021:2016 - Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) (länk till SiS)

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation (länk till Reklamombudsmannen)

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter