Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Referenslista Guideline

   

  Regler och riktlinjer att förhålla sig till 

  Medicinteknisk utrustning

  Information från Läkemedelsverket om den nya EU-lagstiftningen

  Läkemedelsverkets vägledningar

   

  Elektriska och elektroniska produkter 

  RoHS-direktivet (länk till Kemikalieinspektionen)

   

  Kemikalier

  REACH-förordningen (länk till Kemikalieinspektionen)

  Kandidatförteckningen (länk till Kemikalieinspektionen)

  Säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter (länk till Kemikalieinspektionen)

  Information från Kemikalieinspektionen för tillverkare och importörer av varor

   

  Avfallshantering

  Information från Naturvårdsverket om producentansvar och avfallshantering

   

  Läkemedel

  Information från Läkemedelsverket om reglering av läkemedel och miljö

  Information från Läkemedelsverket om miljöriskbedömning

  Environmental risk assessment of medicinal products for human use (länk till European Medicines Agency)

   

  Svensk offentlig upphandling

  Hållbar upphandling

  Upphandlingsmyndigheten

   

  Strategiskt hållbarhetsarbete

  Ledningssystem

  ISO 14001 - Miljöledning (länk till Sis)

  ISO 9001 - Kvalitetsledning (länk till SiS)

  ISO 13485 - Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (länk till SiS)

  ISO 26000 - Socialt ansvarstagande (länk till SiS)

   

  Uppförandekoder

  Uppförandekod för leverantörer (länk till Swedish Medtech)

   

  Produktutveckling och design

  Renovering och återtillverkning (re-processing) av medicinteknisk utrustning

  IEC 63120 ED1 - Refurbishment of medical electrical equipment, medical electrical systems and sub-assemblies and reuse of components as part of the extended life-cycle (länk till International Electrotechnical Commission)

  IEC PAS 63077:2016 - Good refurbishment practices for medical imaging equipment (länk till SiS)

  Hållbarhetsguiden

  Information från AMDR om återtillverkning av medicinteknisk utrustning

  Information från Läkemedelsverket om regelverk vid helrenovering av produkter

  Information från Läkemedelsverket om regelverk vid restilisering av engångsprodukter

   

  Cirkulära flöden

  The Ellen MacArthur Foundation

   

  Mänskliga rättigheter

  FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  Regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

  Regeringens rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

   

  Produktion och riskområden

  Riskländer

  Country Risk Classification 2019 (länk till Amfori)

  The 2018 Environmental Performance Index (EPI) (länk till Yale University)

  ITUC Global Rights Index 2019 (länk till International Trade Union Confederation)

   

  Konfliktmineraler

  Information från Europaparlamentet om kommande EU-regelverk för importörer av konfliktmineraler

  The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains (länk till OECD)

  Responsible Minerals Initiative

   

  Riskområden

  Riskanalayser för produkter inom hälso- och sjukvård (länk till Hållbar upphandling)

   

  Antikorruption

  Näringslivskoden (länk till Institutet mot mutor)

  ICC Anti-Corruption Third Party Due Diligience: A Guide for Small and Medium Size Enterprises (länk till ICC)

  Code of Ethical Business Practice (länk till Ethical MedTech)

   

  Arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverket

   

  Marknadsföra hållbarhet

  Marknadsföringslagen (länk till Konsumentverket)

  De nordiska konsumentombudsmännens vägledning för användning av miljöpåståenden i marknadsföring (länk till Konsumentverket)

  Information från Konsumentverket om god marknadsföringssed

  Vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv om otillbörliga affärsmetoder (se särskilt s. 107-122) (länk till EU-kommissionen)

  ISO 14021:2016 - Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) (länk till SiS)

  ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation (länk till Reklamombudsmannen)

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.