Projektbeskrivning:

Under 2016 öppnades dörrarna för de första patienterna på Nya Karolinska i Solna. Projektet har pågått sedan 2010 och förväntas vara helt klart 2018. Det är ett av Europas största byggprojekt och kommer bli världens mest hållbara universitetssjukhus. Ambitionen är att man ska halvera energianvändningen i jämförelse med dagens sjukhus. För att nå detta har man tittat på allt från energiproduktion, energieffektiva lösningar, material, transporter och verksamhetsrelaterade frågor kring förutsättningarna kring effektivt vårdverksamhet.

Byggnaden i sin helhet kommer uppfylla högsta certifiering i Miljöbyggnad, dcs. Guld. Byggnaden kommer även certifieras enligt LEED på näst högsta nivå, Guld.

 • Fasadytan är liten till golvytan vilket minskar energiförbrukningen.
 • Smarta fönster som släpper in solljus året om men som håller ute värmen på sommaren.
 • Värme och kyla ska komma från tre olika källor. Geovärme/kyla, Fjärrvärme/kyla samt återvinning av frånluften från sjukhusbyggnaden. Den största delen av värme och kyla kommer tillgodoses från geoenergianläggningen som består av 150 borrhål. Detta ger en god marginal till byggreglernas gränsvärden för externt tillförd värme och kyla.
 • Externt tillförd energi ska komma från ”gröna” energikällor.
 • Sjukhuset har ett centralt logistikcenter dit alla externa transporter sker. Internt i sjukhuset sker transporterna med elektriska självående truckar. Dessa går i separata kulvertar och hissar för att inte störa patientflödet. Detta gör att transporterna kan minimeras med hänseende till energi och miljö.
 • Installationer i fastigheten är utvalda med hänseende till låg energiförbrukning.
 • Rening av lustgas.
 • Miljösmarta tjänster och lösningar för att underlätta för personalen att göra rätt ur ett miljöperspektiv kommer hjälpa personalen att minimera energi och miljöpåverkan. Smarta system med närvarostyrd belysning och ventilation kommer finnas samt dagsljus källor vilket tillåter att även rum och korridorer utan fönster kan få dagsljus.

Tekniska data:

 • 320000 kvadratmeter
 • 7000 rum
 • 600 patientplatser, plus ett patienthotell med 100 sängplatser
 • Byggår 2010-2018

Energibesparing:

Teknikleverantör:

Skanska

Kontaktperson för projektet:

Rapport/mer information om projektet:

Information från Nya Karolinska

Information från Skanska

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter