Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Östra sjukhuset maskincentral

  I maskincentralen har åtgärder genomförts för att minska energianvändningen. Åtgärderna har varit fönsterbyte, byte av ventilationssystem samt injustering av värmesystem. Största besparingen står aggregatbyte för vilket innebär att nya aggregat med bättre verkningsgrad avseende värmeåtervinning och fläktdrift installeras. Åtgärderna slutförs under början av 2017 och förväntas ge besparingar på 300 MWh el och 300 MWh värme.

  NÄL

  Utebelysning för parkering samt innegårdarna har byts från kvicksilverarmaturer mot modern ledbelysning, totalt sett 454 st armaturer. En beräknad besparing på 200 MWh/ år el. Projektet har genomförts under 2014.

  Uddevalla sjukhus block CS

  Byggnaden består av 6 st plan med varierande verksamhet så som röntgen, medicinskteknisk, ortopedtekniska, barn och ungdomsmottagning mm, har åtgärder genomförts för att minska energianvändningen. Åtgärderna har varit byte av ventilationssystem samt injustering av värmesystem. Största besparingen står aggregatbyte för vilket innebär att nya aggregat med bättre verkningsgrad avseende värmeåtervinning och fläktdrift installeras. Åtgärderna slutförs under 2014 och en den beräknad besparingar på 320 MWh el och 290 MWh värme, har nu mätts upp till 400 MWh el samt 460 MWh värme. Att besparingen har ökat beror främst på ett annat systemtänk för ventilationsaggregat samt verksamhetsförändringar med en datahall som är flyttad och en lyckad driftoptimerings insatts.    

  Skövde sjukhus, solcellspark

  Solenergipark med elproduktion över parkering. Solceller har monterats på stålstommar, vilka har förankrats i marken under parkeringsplatserna. Uppförandet av solcellerna skedde i samband med en renovering av parkeringen vilket gav samordningsvinster. Årlig energiproduktion 750 MWh.

  Sahlgrenska sjukhuset driftoptimering

  Västfastigheter har sedan lång tid bedrivit ett fokuserat driftoptimeringsarbete på Sahlrenska sjukhuset i Göteborg. Arbetet har främst fokuserat på att driva tekniska installationer på ett effektivt sätt efter verksamhetens behov. Åtgärder har bla innefattat optimering av luftflöden, rumstemperaturer, värme- och kyltillförserl samt styrning av belysning. Arbetet har bedrivits i huvudsak med egen personal men stöd har även tagits av tekniska konsulter och entreprenörer.

  Åren 2013-2016 bedöms arbetet ha genererat besparingar på ca 500 MWh el och 1000 MWh värme.

  Our events

  19 Jun
  11 Oct
  11 Oct
  World's Greenest Hospital LIVE
  2023-10-11 14:00 - 16:00
  26 Oct
  Save-the-Date: Our Autumn Party 2023
  2023-10-26 17:00 - 21:00
  20 Nov
  5 Dec
  World's Greenest Hospital LIVE
  2023-12-05 14:00 - 16:00

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.